Amsterdam

Ons reglement

Artikel 1: Huisregels
1.1

De competitie is bedoeld voor architecten- , stedenbouwkundigen- , en landschapsarchitectenbureaus uit de Metropoolregio Amsterdam.

1.2

Bij deelname aan de ARCHICUP competitie gaat de deelnemer automatische akkoord met de regels en de kosten die aan de competitie zijn verbonden.

1.3

Van ieder team en elke voetballer wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de voetbalregels zoals opgesteld door de KNVB en de stichting ARCHICUP. Deze regels zijn terug te vinden op de ARCHICUP website.

1.4

Ieder team wordt geacht, met tenminste 5 spelers, op tijd aanwezig te zijn in de zaal voor de wedstrijd. Spelers dienen zich buiten de officiële speeltijd om te kleden en op te warmen. Op vertraagde spelers wordt in principe niet gewacht.

1.5

De stichting ARCHICUP is eindverantwoordelijke voor de organisatie van de competitie (competitie, bekertoernooi en kampioenswedstrijden).

1.6

De stichting ARCHICUP heeft de bevoegdheid om bij wangedrag individuele spelers en/of een heel team/bureau verdere deelname aan de ARCHICUP competitie te ontzeggen.

1.7

De inschrijfkosten voor de ARCHICUP competitie bedragen 50 euro per seizoen per team. De competitie loopt van begin september tot en met april.

1.8

De inschrijving is onbeperkt geldig. Wil je als team niet meer deelname aan de ARCHICUP competitie stuur dan voor 1 juli een mail naar de stichting ARCHICUP (stichting@archicup.nl). Na deze datum worden de 50 euro inschrijfkosten automatisch in rekening gebracht.

1.9

De speelkosten voor één uur zaalvoetbal bedragen 55 euro per wedstrijd per team [prijspeil 2020]. Het totaalbedrag per seizoen is afhankelijk van het aantal te spelen wedstrijden in de competitie en de beker.

1.10

De factuur voor wedstrijden in de competitie wordt rond 1 oktober verstuurd. Betalingstermijn is 6 weken. De factuur voor wedstrijden in de beker wordt na afloop van het seizoen verstuurd. Op deze factuur staat ook een bedrag voor eventuele, op verzoek van het desbetreffende team verplaatste, competitiewedstrijden. Betalingstermijn is 6 weken.

1.11

Afzegging van een wedstrijd dient minimaal 6 weken voor de speeldatum doorgegeven te worden aan de ARCHICUP. Indien dit niet gebeurt, blijft het desbetreffend team alle kosten van zaalhuur en scheidsrechter verschuldigd. Indien beide betrokken teams instemmen met het alsnog spelen op een nieuwe datum, betaalt het veroorzakende team daarvoor 60 euro en het andere betrokken team niets.

1.12

De tweede maandag van de maand augustus wordt het definitieve speelschema bekend gemaakt via deze site. De teams hebben dan zeven dagen om op dit schema te reageren. De tweede maandag van maand september begint de competitie.

1.13

Als bureau kun je maar één team inschrijven voor de ARCHICUP competitie.

1.14

Als nieuw team wordt je automatisch in de laagste poule van de competitie ingedeeld.

1.15

De inschrijving is alleen geldig voor de competitie (series, bekertoernooi en kampioenswedstrijd). Voor overige toernooien en wedstrijden onder de vlag van de ARCHICUP die men zich apart aan te melden.

1.16

Een team kan deelname aan een volgend seizoen geweigerd worden als er nog facturen openstaan van eerder wedstrijden of toernooien georganiseerd door de stichting ARCHICUP.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1

Als een team (zoals in lid 1.1 beschreven) wil deelnemen aan de ARCHICUP competitie dient deze zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website. Nieuwe inschrijvingen dienen voor 1 juli van ieder kalenderjaar binnen te zijn. De inschrijving is definitief op het moment dat de inschrijver hiervan een bevestigingsmail ontvangen heeft.

2.2

Bestaande inschrijvingen worden per 1 juli van ieder kalenderjaar automatisch verlengd.

2.3

Afmelden kan middels het versturen van een e-mailtje naar stichting@archicup.nl. Dit dient te geschieden voor 1 juli van ieder kalenderjaar. De uitschrijving is definitief op het moment dat de uitschrijver hiervan een bevestigingsmail ontvangen heeft.

2.4

Deze regeling voor in- en uitschrijven geldt niet voor de ARCHICUP zomereditie. Deelname aan dit ééndaagse toernooi staat open voor ieder architectenbureau, ongeacht hun deelname aan de reguliere ARCHICUP-competitie en -beker. De start van de inschrijving wordt ruim van te voren gecommuniceerd. Bij onvoldoende belangstelling [minder dan 8 teams] vindt het evenement geen doorgang.

Artikel 3: Spelregels wedstrijden
3.1

Voor de ARCHICUP competitie gelden de officiële zaalvoetbalregels van de KNVB. Iedere speler wordt geacht deze zaalvoetbalregels te kennen. De belangrijkste regels zijn hieronder te vinden;

3.1.1

Bij de eerste gele kaart krijg je een straftijd van 2 minuten. Een 2e gele kaart betekent veldverwijdering zonder consequenties. Maar als dezelfde speler bij een volgende wedstrijd weer 2x geel krijgt, dan wordt hij geschorst voor 1 wedstrijd en deze regel geld voor het hele seizoen. Gele kaarten kan je krijgen wegens commentaar, ruw spel, de regels niet in acht nemen en verdere wangedrag. Alle kaarten worden genoteerd.

3.1.2

Een rode kaart krijg je bij grove overtredingen, een sliding, beledigingen naar de tegenstander en het moedwillig vasthouden en tegen de grond werken van een tegenstander. Een rode kaart betekent altijd schorsing voor de volgende wedstrijd. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan dit ook een schorsing van meerdere wedstrijden worden.

3.1.3

Elke spelhervatting moet binnen 4 seconden plaatsvinden.

3.1.4

Bij een intrap kan niet rechtstreeks gescoord worden.

3.1.5

De keeper mag de bal uit de handen trappen als hij de bal ontvangt van een tegenstander.

3.1.6

Terugspelen op de keeper is toegestaan. Hij moet wel de bal binnen 4 seconden afspelen naar een teamgenoot en mag tijdens het terugspelen van zijn teamgenoten de bal niet in zijn handen nemen.

3.1.7

Als de bal achter is geweest dan moet de keeper te allen tijde de bal met zijn hand weer in het spel brengen en moet de bal het doelgebied verlaten voordat een andere speler de bal mag raken.

3.1.8

Als de bal het plafond raakt dan moet de spelhervatting met een intrap genomen worden, op de dichtst bijzijnde plek van het plafond.

3.1.9

Bij elke spelhervatting moet door de tegenstander een afstand van 5 meter in acht genomen worden.

3.1.10

Teveel commentaar op de scheidsrechter betekent 2 minuten aan de kant. Bij herhaling is die veldverwijdering.

3.1.11

Een handsbal om een doelpunt te voorkomen kan rood betekenen dus veldverwijdering.

3.2

Iedere competitiewedstrijd, bekerwedstrijd en kampioenwedstrijd wordt onder leiding van een scheidsrechter gespeeld. Mocht dit door omstandigheden niet het geval zijn dan worden de spelers/teams geacht hun aangeboren sportiviteit aan te spreken.

3.3

Ieder team wordt geacht een voetbal mee te nemen naar de zaal. Ter plekke wordt bekeken met welke bal er gespeeld wordt. Bij wedstrijden met een scheidsrechter neemt deze een plofbal mee.

3.4

Ieder team wordt geacht op tijd aanwezig te zijn in de zaal voor de wedstrijd. Spelers dienen zich buiten de officiele speeltijd om te kleden en op te warmen.

3.4

Er wordt gespeeld met teams van 5 personen. Het speelveld is aangegeven met zwarte lijnen. De competitiewedstrijden duren 50 minuten; de bekerwedstrijden 45 minuten [vanwege eventuele penalties]. Er kan onbeperkt gewisseld worden; veldspelers kunnen bovendien keeper worden en omgekeerd. Halverwege wordt er van speelhelft geruild en kort gerust.

3.5

Sportschoenen met zwarte zolen veroorzaken strepen op de vloeren en zijn in elke zaal absoluut verboden. De spelers van elk team zijn verplicht identieke kleding te dragen en ten allen tijde een set hesjes mee te nemen, voor het geval de tegenstander een gelijkende outfit draagt.

3.6

Indien een team er niet in slaagt op de afgesproken datum en tijd tenminste 5 spelers uit eigen gelederen te mobiliseren, dan is het toegestaan twee spelers/speelsters, niet zijnde een architect/stedenbouwkundige, op te stellen. Het is uiteraard mogelijk om teams op deze wijze (stilletjes) structureel te versterken. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

3.7

Indien een team desondanks helemaal niet of niet op voldoende sterkte op de afgesproken datum kan spelen, dient dit minstens 6 weken voor de wedstrijd gemeld te worden aan de tegenstander en de stichting ARCHICUP, zodat de wedstrijd geannuleerd kan worden en een andere datum kan worden geprikt. Wordt dit niet gedaan dan komen de totale kosten op rekening van het team dat de wedstrijd geannuleerd heeft of niet is komen opdagen. Aan de wedstrijden wordt dan een 3-0 einduitslag toegekend, in het voordeel van het benadeelde team.

Artikel 4: Series
4.1

De competitie is verdeel in een aantal Poules, afhankelijk van het aantal teams dat deelneemt aan de competitie.

4.2

De stand in de Poules wordt bepaald door opeenvolgend het aantal behaalde punten, het doelsaldo (doelgemiddelde), de voor gescoorde doelpunten en als laatste de onderlinge wedstrijd.

4.3

De eerste twee teams van iedere Serie promoveren naar een hogere Serie.

De laatste twee teams van iedere Serie degraderen naar een lagere serie

4.4

De nummer 1 en 2 van iedere poule ontvangen een beker. Deze beker wordt uitgereikt bij de beslissende wedstrijd.

Artikel 5: Bekertoernooi
5.1

Ieder jaar wordt er naast de series ook een bekertoernooi gehouden. Dit levert een bekerwinnaar op, die een beker ontvangt. De kampioenen van de poules spelen een onderlinge wedstrijd om de winnaar van de competitie te bepalen. Ook deze ontvangt een beker. Tot slot speelt in de Superfinale de bekerwinnaar tegen de winnaar van de competitie. Wie deze afsluitende Superfinale wint mag zich algeheel kampioen noemen en de wisselbeker met de grote oren mee naar huis nemen. Bij 3x achter elkaar de finale winnen wordt het desbetreffende team definitief eigenaar van deze beker en wordt door de Stichting ARCHICUP een nieuwe wisseltrofee aangeschaft

5.2

In de voorrondes wordt ten eerste een knock-out systeem gehanteerd. Bij winst ben je door, bij verlies niet. Indien dit niet 16 teams oplevert voor de kwartfinales, wordt het ontbrekende aantal opgevuld met de beste verliezers. Dit wordt bepaald op basis van ten eerste doelsaldo en ten tweede het aantal gescoorde doelpunten.

5.3

In de achtste-, kwart-, halvefinales en finale wordt ook het knock-out systeem gehanteerd. Bij winst ben je door, bij verlies niet.

5.4

Alle wedstrijden in het bekertoernooi worden zonder return-wedstrijd gespeeld. Er moet dus een beslissing vallen. Bij een gelijk spel worden er drie (3) penalty’s genomen zodat er een winnaar bekend wordt. Als hierna nog steeds geen winnaar is wordt er door beide teams telkens één (1) penalty genomen, net zolang tot de gelijke stand is opgeheven.

5.5

De nummer 1 en 2 van het bekertoernooi ontvangen een beker. Voor dit toernooi is geen wisselbeker beschikbaar.

5.6

De winnaar van de Bekerfinale plaatst zich rechtstreeks voor de Superfinale. Als de bekerwinnaar ook de winnaar van de competitie is, dan gaat de verliezer van de Bekerfinale alsnog strijden voor een plaats in de Superfinale.

Artikel 6: Superfinale
6.1

Het seizoen wordt afgesloten met de Superfinale. De winnaar van deze wedstrijd mag zich één jaar lang ARCHICUP-kampioen noemen.

6.2

De Superfinale wordt gespeeld tussen de kampioen van de competitie en de winnaar van het bekertoernooi. Zij spelen allen een keer tegen elkaar en mocht de winnaar van deze serie ook de winnaar van het bekertoernooi zijn dan wordt de nummer twee van deze serie opgeroepen om te spelen in de kampioenswedstrijd

6.3

De Superfinale wordt zonder return-wedstrijd gespeeld. Er moet dus een beslissing vallen. Bij een gelijk spel worden er drie (3) penalty’s genomen zodat er een winnaar bekend wordt. Als hierna nog steeds geen winnaar is wordt er door beide teams telkens één (1) penalty genomen, net zolang tot de gelijke stand is opgeheven.

6.4

Beide teams ontvangen na de wedstrijd een bokaal. De winnaar ontvangt ook de grote ARCHICUP-kampioensbeker. Deze wisselbeker mag de kampioen één jaar houden. Op de voet van de beker worden alle namen van de winnende teams bijgehouden. Bij de kampioenswedstrijd van het jaar daarop moet de kampioen de beker overhandigen aan de nieuwe kampioen van de ARCHICUP.

Artikel 7: Communicatie
7.1

De communicatie tussen de organisatie en de teams verloopt primair via de website www.archicup.nl. Alle informatie ten aanzien van het competitieschema, de uitslagen en wat dies meer zij is hier te vinden. Deelnemers dienen zich dan ook via dit systeem op de hoogte te houden. Alleen over last-minute afgelastingen worden de aanvoerders van teams direct geïnformeerd.

7.2

Alle mail die naar archicup.nl adressen wordt verstuurd wordt serieus in behandeling genomen. Mail die naar andere (privé of oude) e-mail adressen wordt verstuurd worden niet in behandeling genomen.

7.3

De organisatie is NIET verantwoordelijk voor het abusievelijk doorgeven van foute informatie per e-mail. Check altijd de website voor de laatste en correcte informatie.

7.4

Rekeningen van de competitie en/of het bekertoenooi worden per e-mail (pdf-bestand) naar de aanvoerder/contactpersoon van het team verstuurd. Betalingstermijn is 6 weken.

Artikel 8: Organisatiestructuur

8.1 Stichting

Stichting ARCHICUP is een stichting met als mission statement het organiseren van een zaalvoetbal­competitie voor Amsterdamse Architecten, Stedenbouwkundigen en Landschapsarchitecten. De stichting ARCHICUP is eindverantwoordelijke voor de organisatie van de competitie.

De stichting ARCHICUP is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de ARCHICUP zomereditie. Dit eendaags toernooi wordt ieder seizoen door de zomereditie kampioen van afgelopen jaar georganiseerd.

De stichting ARCHICUP staat altijd open voor verbetering van de opzet van de competitie, regelement, website enzovoorts. Opmerkingen en suggestie kunnen, door teams en spelers die deelnemen aan de competitie, gemaild worden naar stichting ARCHICUP.

takenpakket stichting ARCHICUP;
– contact met sponsoren
– beheer van alle finaciele handelingen omtrent de competitie
– versturen en betalen rekeningen
– aansturen en vraagbaak competitiemanagers, scheidsrechter en webmaster
– afhandelen en beoordelen nieuwe team aanmeldingen
– aanscherpen regelement
– bij onduidelijk over het regelement is de uitspraak van de stichting bindend

contact stichting ARCHICUP: stichting@archicup.nl

8.2 Competitiemanagers

het takenpakket van de competitiemanagers bestaat uit;
– het opstellen van het wedstrijdschema voor de complete competitie
– contact met de teams over dit schema en andere vragen
– het beheren van het speelschema gedurende het seizoen
– plaatsen van wedstrijdverslagen op de homepage
– het maken van foto’s en/of video tijdens belangrijke wedstrijden
– het uitreiken van bekers in de series het bekertoernooi en de kampioenswedstrijd

contact competitiemanagers: competitiemanagers@archicup.nl

8.3 Scheidsrechter

De scheidsrechter draagt zorg voor de volgende punten;
– het regelen van scheidsrechters voor de wedstrijden
– fluiten wedstrijden
– overleg met de teams op basis van het regelement bij niet opkomen dagen van teams of andere onvoorziene situaties
– feed-back van de teams doorspelen naar de stichting
– verwerken uitslagen wedstrijden op de website
– verwerken van de topscorers op de website
– contact met gemeentelijke dienst Sporthallenverhuur over de zalenhuur

contact scheidsrechter: scheidsrechter@archicup.nl

8.4 Webmaster

het takenpakket van de webmaster bestaat uit het volgende;
– uploaden foto’s van de goalcounter en de teamspagina
– aan- en afmeldingen nieuwsbrief verwerken
– contact met de website provider
– beheer domeinen en website
– technisch bijhouden van de website
– maken van backup website en database

contact webmaster: webmaster@archicup.nl